Smegenų jungiklis: kelias iš depresijos

Smegenų jungiklis: kelias iš depresijos
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 360,86 руб.     (6,38$) Читать книгу Купить и скачать книгу Купить бумажную версию Электронная книга Жанр: Зарубежная психология Правообладатель: Vagos prekyba Дата публикации, год издания: 2006 Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 978-5-415-02389-9 Скачать фрагмент в формате   fb2   fb2.zip Возрастное ограничение: 0+ Оглавление Фрагмент

Описание книги

Nauja kognityvi proto elgsenos pratimų sistema, kuri remiasi neurologiniais tyrmais ir smegenų kartografija. Jeigu jūs ar jums brangs žmogus kenčia nuo depresijos, minčių kaitymas gali būti tas dalykas, kuris padės visam laikui jos atsikratyti. Jūs negalite tiesiog ištraukti savęs iš depresijos gniaužtų. Ją sukelia sutrikusi cheminių medžiagų pusiausvyra smegenyse. Bet minčių kaitymas padeda! Tai paprasta mąstymo pratimų sistema, sukurta remiantis neurologiniais tyrimais ir smegenų kartografija. Pasitelkus šią minčių nukreipimo techniką, mintis, jog jus yra apėmusi depresija, galite perkelti į kitą smegenų dalį. Vaistų ir psichoterapijos poveikio gali tekti laukti savaites ar net mėnesius. Minčių kaitymas veikia akimirksniu. Kai depresinės mintys iš emocinės smegenų dalies laikinai persikelia į mąstančiąją smegenų dalį, kurioje niekada nebūna depresijos, atsiranda galimybė greitai atsikratyti šios ligos. Arline Curtiss – licencijuota kognityvaus elgesio terapeutė. Jos darbai spausdinti garsiausiuose JAV periodikos leidiniuose, ji parašiusi daug knygų, tarp kurių – „Depresija yra pasirinkimas: laimėti kovą nevartojant vaistų“ ir apdovanojimų pelniusios knygos vaikams „Meškų kompanijoje“ bei „Dievų vaikai“.

Оглавление

Arline Curtiss. Smegenų jungiklis: kelias iš depresijos

Atsiliepimai apie A. B. Curtiss knygą „Depresija yra pasirinkimas“

Padėka

Pirmas skyrius. Ką turite žinoti apie depresiją

Antras skyrius. Yra būdas ištrūkti iš kankinimų kambario

Trečias skyrius. Žmogaus smegenys

Ketvirtas skyrius. Kas iš tikrųjų sukelia depresiją?

Penktas skyrius. Kaip iš tikrųjų mąstome?

Šeštas skyrius. Tiesioginis ir pasyvusis mąstymas

Septintas skyrius. Kurioje smegenų dalyje yra depresija?

Aštuntas skyrius. Minčių kaitymas keliais žodžiais: kodėl kai kurie žmonės nebūna prislėgti

Devintas skyrius. Depresija – minčių kaitymo motina

Dešimtas skyrius. Depresija ir emocinė priklausomybė

Vienuoliktas skyrius. Depresija: jūs mąstote apie ją, jaučiate ją, elgiatės taip, kaip ji liepia

Dvyliktas skyrius. Pavojingas mąstymas

Tryliktas skyrius. Jeigu tik yra noro – viskas įmanoma

Keturioliktas skyrius. Ar iš tikrųjų kitaip mąstydami galime ištrūkti iš depresijos?

Penkioliktas skyrius. Pratimai

Šešioliktas skyrius. Minčių kaitymo pratimai

Septynioliktas skyrius. Tiesioginio mąstymo pratimai

Aštuonioliktas skyrius. Stebuklingo mąstymo pratimai

Devynioliktas skyrius. Savimonės pratimai

Dvidešimtas skyrius. Streso mažinimo pratimai

Dvidešimt pirmas skyrius. Įsitraukimo iš naujo pratimai

Dvidešimt antras skyrius. Tobulėjimo pratimai

Dvidešimt trečias skyrius. Pratimai nemigai gydyti

Отрывок из книги

Norėčiau padėkoti visiems, kurie metų metus mane skatino parašyti šią knygą, o ypač tiems, kurie skyrė savo brangų laiką ir padėjo ją patikrinti ir redaguoti. Man labai pasisekė, kad tarp jų buvo ne tik profesionalūs rašytojai ir redaktoriai, bet ir medicinos seselė, vienas ar du psichiatrai, psichoterapeutas, gerontologė, biologas, biologinio grįžtamojo ryšio specialistas, mokslininkas, vadybos konsultantas bei žmogiškųjų išteklių specialistė. Jie ne tik padėjo taisyti spausdinimo klaidas, bet ir buvo neįkainojami pagalbininkai, kurie stebėjo, kad nepradėčiau rašyti „ne į temą“, kai rašiau apie sritis, apie kurias jie nusimano. Pavyzdžiui, jeigu nesate mokslininkas, galbūt tik galvojate, kad žinote, kas yra žemės trauka.

Taigi dar kartą labai ačiū mano vyrui Ray, mano motinai Bert Berman; sūnums Deane Ford ir Wolf Curtiss; dukroms Demming Forsythe ir Sunday Arvidson; marčioms Paula Curtiss ir Shelli Curtiss; tetai Lucy Baukney; broliui Lewis; brolienėms Judy Berman ir Jeanne Cramer; svainiui Ed Curtiss; sūnėnams Harlan Cramer ir Tomui Cramer; pusseserėms Debi ir Hunter Moss bei Barbara Foster, kurios visuomet buvo energingiausia palaikymo komanda.

.....

Minčių kaitymas − labai greitas procesas. Kai depresinės mintys iš emocinės smegenų dalies (požievio) laikinai persikelia į mąstančiąją smegenų dalį (žievę), kurioje niekada nebūna depresijos, galima greitai atsikratyti šios ligos. Taip perjungus smegenis įmanoma greitai susidoroti su stresu, nerimu, kurie atsiranda mąstančiosios smegenų dalies jausmų receptorių srityje.

Šis procesas leidžia sąmoningai perkelti smegenų veiklą iš požievio, kuriame visada tūno depresija, į žievę, kur depresijai nėra vietos. Jūs galite išmokti tai padaryti.

.....

Подняться наверх