Перевтілення

Перевтілення
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 29,95 руб.     (0,41$) Читать книгу Купить и скачать книгу Электронная книга Жанр: Классическая проза Правообладатель и/или издательство: Мультимедийное издательство Стрельбицкого Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 9780880005432 Скачать фрагмент в формате   fb2   fb2.zip Возрастное ограничение: 16+ Оглавление Отрывок из книги

Описание книги

Франц Кафка – відомий австрійський письменник. Його твори, просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, здатні пробуджувати в читачеві відповідні почуття тривоги, і це – унікальне явище у світовій літературі. Героєм повісті «Перевтілення» є Ґреґор Замза. Одного дня він прокидається… перевтілений на велику комаху. Ґреґор втрачає роботу, родина замикає його в кімнаті. Зміна, яка повністю ізолювала Ґреґора від світу, призводить у кінці до його смерті, що насправді є полегшенням для родини, якій він набрид. У символiчному планi історiя поступового виштовху-вання героя з кола близьких людей прочитується як про-цес безжалiсного вiдторгнення благополучним байдужим суспiльством «хворої» на своє нещастя людини. І на жаль, сам Кафка вповні це відчував.

Оглавление

Франц Кафка. Перевтілення

1

2

3

Отрывок из книги

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

.....

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

.....

Подняться наверх