Filozof Indyiski

Filozof Indyiski
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 0 руб.     (0$) Скачать бесплатно Купить бумажную версию Электронная книга Жанр: Философия Правообладатель и/или издательство: Фонд РГБ Дата публикации, год издания: 1767 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 0+

Описание книги

Полный вариант заголовка: «Filozof Indyiski: albo sposob uszczesliwienia zycia ludzkiego w spolecznosci zawarty w krotkiey liczbie nauk czystych obyczaiowych, zebranych у ulozonych przez iednego starozytnego Bramina; z Chinskego iezyka na Angielski, z Angielskiego na Francuski a teruz swieze z Francuskiego na Polski dla pozytku Rodakow».
Подняться наверх