Казимир Малевич

Казимир Малевич
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 34 руб.     (0,51$) Читать книгу Купить и скачать книгу Купить бумажную версию Электронная книга Жанр: Биографии и Мемуары Правообладатель: Фолио Дата публикации, год издания: 2018 Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 978-966-03-5098-4, 978-966-03-8058-5 Скачать фрагмент в формате   fb2   fb2.zip Возрастное ограничение: 12+ Оглавление Фрагмент

Описание книги

Відомий художник і теоретик живопису, по праву і за походженням – художник української землі, приналежністю до якої він пишався, і саме від неї взяв увесь свій талант і самобутність. Один із лідерів авангардистської течії початку XX століття, засновник і гуру супрематизму, він був співзвучний часові, своїми роботами кидаючи виклик старому, замість віджилого пропонуючи нове, комбінуючи сміливу яскравість контрастних фарб і просту геометрію форм свого «абстрактного» бачення навколишнього світу. Феномен Казимира Малевича у тому, що його інтуїтивні мистецькі пошуки та теоретичні узагальнення стали тим всепланетарним пророцтвом, яке визначає інтелектуальні творчі здобутки й наукові відкриття XXI ст…

Оглавление

И. А. Коляда. Казимир Малевич

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Родовід

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Батьки. Родина

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Українське Поділля, Слобожанщина, Сіверщина. Дитинство. Рання юність

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Конотоп

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Курськ

РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Москва. Петербург. «Чорний квадрат». Супрематизм

РОЗДІЛ СЬОМИЙ. «Пролетарський супрематист»

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Київ

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ. Кохання Супрематиста

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ. Перед Вічністю

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ. Посмертний трагіфарс

Післямова

Література

Отрывок из книги

Прізвище родини Малевичів похідне від давньоруського імені Мал. Від чоловічого імені є ще такі прізвища: Малько, Малюк, Маленко, Малов, Мальченко. Малевич – це прізвище волинсько-білоруської шляхти, воно зустрічається в Польщі, Литві, Україні і Білорусії. В Польщі воно частіше розповсюджене в східних землях, особливо в Білостоцькій та Сувальській, а також в місцях міграції поляків з Росії після революції 1917 року і більшовицької війни 1920 року – у Варшаві, Познані, Люблині і Білостоці, і нарешті – на заході, де оселилися вихідці зі сходу після останньої війни: у Вроцлавському, Зеленогірському, Гожовському, Єленогорському, Бидгощському, Кашалінському, Щецинському і Гданському повітах.

Історично прізвище Малевичів було пов’язане з землями Великого князівства Литовського, а з початку ХVІ ст. – згадується в більшості описів шляхетських родин на великих територіях від Жмуді на півночі через Віленщину, Полісся, Київщину, Волинь та Поділля аж по південну Бесарабію, Буковину, що колись належали Молдавському князівству.

.....

Старшим сином був Марцелій (що в документах називався також Марчіном), 1781 року народження, який близько 1816 року осів на селі Заліванщині. Пізніше у 1832 році він заснував маєток Татіщево в селі Пасат, і нарешті проживав в місті Балта, де його у 1844 році і поховали. У Марцелія Івановича (Яновича) Малевича було п’ятеро дітей: старший Анастасій, який отримав освіту у відомому одеському ліцеї Рішел’є і проживав в селі Фернатия, народився у 1828-му і помер у 1872 році в Одесі (де його і поховали); молодший Юліан (що народився у 1831 році) і три дочки: Теофілія, Марцеліна (Белінська) і Просперіна (Козловська) (померла у 1872 році).

Наступними нащадками Івана Івановича були: син Станіслав 1784 року народження, одружений з Барбарою (народилася у 1803-му, померла перед 1832 роком), що приблизно у 1811 році проживав в селі Уладовка Вінницького повіту, де був приєднаний до чиншової шляхти-орендарів, володів маєтком у селі Трибусово; син Йосип (Йосиф), глухонімий, 1787 року народження; син Ян 1789 року, дружиною якого була Франциска 1805 року народження. Вони мали двох дітей: Станіслава 1822-го і Цецилію 1825 року народження.

.....

Подняться наверх