Düün

Düün
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 1780,56 руб.     (24,43$) Читать книгу Купить и скачать книгу Электронная книга Жанр: Космическая фантастика Правообладатель и/или издательство: Eesti digiraamatute keskus OU Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 9789985350485 Скачать фрагмент в формате   fb2   fb2.zip Возрастное ограничение: 16+ Оглавление Отрывок из книги

Описание книги

Ühe teenitult kuulsaima ulmeromaani autor Frank Herbert on kirjutanud ka teisi raamatuid, kuid teda teatakse eelkõige just „Düüni” ja selle järgede autorina. „Düünis” on kesksel kohal võimuvõitlus tähtedevahelisele impeeriumile kuuluval kõrbeplaneedil Arrakis. See planeet on ainus paik, kust saadakse ainet, mis on vajalik tähtedevahelistel lendudel ja annab selle tarvitajale psüühilised võimed ja pikaealisuse. Seega tähendab Arrakise valitsemine suurt võimu. Kui planeedi haldamine läheb Harkonneni Kojalt Atreidese Kojale, ei taha Harkonnenid sellega leppida ning jätavad lapseeas Paul Atreidese planeedi karmi loodusesse surema. Paul Atreides on aga midagi palju enamat kui lihtsalt ülikuvõsu ning sündmused ei hakka hargnema hoopiski Harkonnenide tahtmist mööda.

Оглавление

Frank Herbert. Düün

I RAAMAT. DÜÜN

II RAAMAT. MUAD'DIB

III RAAMAT. PROHVET

LISAD

I lisa: Düüni ökoloogia

II lisa: Düüni religioon

III lisa: Aruanne Bene Gesseriti kohta. Motiivid ja eesmärgid

IV lisa: Almanak en-Ashraf (Valitud väljavõtteid Suurte Kodade kroonikast)

Impeeriumi oskussõnastik

Kaart

Kartograafilised märkmed

Отрывок из книги

Vaekausid tuleb täpselt õigeks seada kohe alguses. Seda teab iga Bene Gesseriti1 õde. Kui hakkate uurima Muad’Dibi elu, suvatsege ta kõigepealt hoolsasti paika panna ajas: ta sündis padišahh-imperaator Shaddam IV viiekümne seitsmendal valitsemisaastal. Ja veelgi hoolsamini asetage ta õigesse kohta ruumis: planeedile Arrakis. Ärgu eksitagu teid tõik, et ta sündis Caladanil ja veetis seal oma elu esimesed viisteist aastat. Arrakis, Düüniks kutsutud planeet, on tema paik igavesest ajast igavesti.

Nädal enne nende ärasõitu Arrakisele, kui lahkumiseelsed askeldused olid saanud sisse peaaegu talumatu hoo, tuli Paul-poisi emale külla keegi vanamoor.

.....

Thufir Hawat lipsas Caladani lossi õppesaali ja sulges vaikselt ukse. Ta peatus hetkeks, tundes end vana, väsinu ja tormidest räsituna. Tal valutas jalg, kuhu ta oli saanud torkehaava veel vana hertsogit teenides.

Nüüd on neid juba kolmas põlvkond, mõtles ta.

.....

Подняться наверх