Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 671,46 руб.     (9,13$) Купить и читать книгу Электронная книга Жанр: О бизнесе популярно Правообладатель и/или издательство: OSDW Azymut Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 978-83-7688-383-0 Возрастное ограничение: 0+

Описание книги

Подняться наверх